Peti NLP Practitioner u NLP Networku

IMG_7828U NLP Networku je 13/14. oktobra počela je peta generacija NLP Business Practitioner edukacija.

14 polaznika koji dolaze iz različitih poslovnih branši, prodaje, finasija, bankarstva, prosvjete, NVO sektora i rada sa djecom, privatnog biznisa, objedinjuje zajednički cilj, a to je lično i profesionalno usavršavanje. Polaznici dijele ista interesovanja, kao što su radoznalost i otvorenost za usvajanje novih znanja, sa kojima mogu unaprijediti svoju komunikaciju, kvalitet međuljudskih odnosa na poslu ili u privatnom životu, sa kojim mogu posvećeno raditi na ostavrenju svojih ciljeva, napredovati na poslu, upravljati svojim prioritetima, raditi na pronalaženju balansa između svih bitnih životnih oblasti.

Polaznici će tokom osam modula, koliko traje NLP Busines Practitioner edukacija usvajati nova NLP znanja, a nakon procesa sertifikacije, će dobiti sertifikate podržane od strane IANLP ( Internacionalna Asocijacija za NLP).