NLP Network u projektu „Menadžment vještine – Liderka sam JA“

Kako da unaprijedite karijeru sa NLP-om u pet koraka_ (3)Projekat je realizovala Unija poslodavaca uz podršku Međunarodne organizacije sa ciljem veće podrške ženama na rukovodećim pozicijama, budući da žene kada je u pitanju obrazovna struktura, u nivou visokog obrazovanje prednjače, međutim u rukovodećim strukturama, je još uvijek značajno manja zastupljenost žena.
Trening program je stavio fokus na vještinama koje su ženama na rukovodećim pozicijama neophodne.
Gallupovo istraživanje (2015) je pokazalo da menadžeri utiču na do 70% odstupanja u angažmanu zaposlenih. Ovo daje veliku moć ženama na rukovodećim pozicijama, međutim, sa druge strane i veliku obavezu, prije svega kontinuiranog rada na sebi, na unapređuju svojih vještina, kako bi mogle uspješno upravljati svojim timovima i biti im podrška. Na putu uspjeha na menadžerskim pozicijama, ženama su neophodna, podržavajuća uvjerenja, sposobnost izvrsne komunikacije da se izbori za svoje mjesto i vrši najefikasniji uticaj na svoje kolege, zaposlene ili klijente, zatim da ima jasnu viziju i fokus u realizaciji svojih ciljeva. Sve to podržano zdravim optimizmom i pozitivnim stavom prema promjenama, što su ujedno bile i teme koje su obrađene na treningu: „Faktor X žena menadžerki“, koji je realizovao NLP Network.
Nakon ovog treninga žene u menadžmentu su bile u prilici da unaprijede vještine efikasne komunikacije i ostavrenja uticaja, razviju vještine postavljanja i realizacije ciljeva, prema strategijama izuzetno uspješnih i ostvarenih pojedinaca iz raznih obalasti.