Coaching je proces pomaganja drugim ljudima da budu na vrhuncu svojih sposobnosti. Naglašava generativne promjene, koncentrišući se na definisanje i ostvarivanje određenih ciljeva. Fokus coachinga je na tome šta čovjek radi i treba da uradi, kako bi bio djelotvorniji.

Robert Dilts​

Kako funkcioniše ?

 

Coaching

Coaching je proces rada koji karakteriše stručan odnos coacha i klijenta. Omogućava da mnogo brže i ciljano postignete željene rezultate, savladate teške i izazovne situacije, kao i brže i lakše ostvarenje trajnih prospertetnih promjena u ponašanju klijenta.

Coach vodi i podržava klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namjera. Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrijebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da zadatke u okviru nekog sistema (porodica, kompanija, društva…) riješe na najbolji mogući način.

Coaching metode su orjentisanje ka rješenjima, ka otkrivanju resursa i potencijala koje klijent ima u sebi, suština je u promjeni i akciji. Bavi se sadašnjim stanjem i kako učiniti uspješniju budućnost.

Kako vama coaching može biti od koristi ?

Bilo da ste vlasnik firme, izvršni direktor, menadžer, zaposleni ili jednostavno osoba koja teži rastu i razvoju, angažovanje coacha će vam pomoći da razvijete i definišete svoje potencijale, kojima možete uveliko poboljšati svoje šanse za uspjeh. Najčešće koristimo coaching kada treba da donesemo važne odluke u životu, riješimo probleme ili dostignemo najbolju verziju sebe.

Na čemu radimo u procesu coachinga ?

Podrška karijeri

 

Coaching

Kako balansirati između sve zahtjevnijeg poslovnog okruženja i ličnog života ?
Kako prepoznati da li smo na pravom putu ostvarenja svojih ili nečijih tuđih ciljeva ?

Nekad smo na ovom putu sami sebi, a da toga i nismo svjesni, najveća prepreka, svojim ograničavajućim uvjerenjima, tipa: “Ja to ne mogu” ili “Nisam dovoljno dobar”, “ Uspjeh nije za mene” i slično.

Često se dešava da su teškoće u profesionalnom životu, obično praćene teškoćama na ličnom planu, nezavisno od toga koliko on bio visoko na ljestvici odgovornosti, da li je izvršni direktor, vlasnik kompanije ili menadžer. I tu nam je onda potrebna podrška nekoga ko nije dio ni našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i ko može potpuno nepristrasno i stručno da nas podrži i prati kroz tu situaciju, a to je coach.

Može nam pomoći kada planiramo svoju karijeru, gradimo i unapređujemo svoj stil rukovođenja i sl

Coaching za biznis

Business coaching je proces tokom koga klijent u radu sa coachem, osnažuje svoje ključne resurse, potrebne za željene rezultate. Mnogi od najuspješnijih kompanija i preduzetnika na svijetu, koriste podrške coacha za uspješno pozicioniranje u odnosu na konkurenciju.

Bez obzira da li vaše poslovanje tek započinje ili vaš brend već postoji, rad sa iskusnim coachem je nezaobilazan segment za postizanje željenih rezultata. Tokom biznis coachinga vlasnici firmi, menadžeri, rukovodioci, prodavci podržani su u svojim razvojnim oblastima (pregovaranju, biznis komunikaciji, motivaciji sebe i tima, samopouzdanju, upravljanju stresom, kreiranju uspješnih strategija poslovanja, rukovođenju ) neophodnim za dalji razvoj poslovanja i karijere.

Coach će vam pomoći da postignete svoje najveće ciljeve i ispunite specifične potrebe vašeg biznisa, koristeći konkretne tehnike svoje struke.

Tokom coaching sesija, možete postaviti jasne ciljeve i postaviti jasnu strukturu za njihovo ostvarenje, pobrinuti se za ograničavajuća uvjerenja koja vas sputavaju i identikovati mogućnosti i strategije za rast vašeg poslovanja.

Coaching i liderstvo

Svi koji imaju odgovornost u upravljanju, treba da razumiju važnost coachinga, bilo da se radi o malom biznisu ili korporaciji. Coaching će vam omogućiti da izvučete najbolje iz sebe i svojih saradnika, u cilju rasta i razvoja.

Na taj način ćete spriječiti nepotrebne sukobe i usmjeriti sebe i članove svog tima ka željenim ciljevima. Coaching je veoma moćno sredstvo za postizanje vrhunskih poslovnih rezultata, kroz podršku i osnaživanje klijenta da ostvari svoju poslovnu viziju, postavi ciljeve, razvije strategije, važne za svoj poslovni uspjeh.

Kroz rad sa klijentom se dolazi do rešenja konkretnih poslovnih situacija, a klijent pomoću stečenih znanja i iskustva može samostalno da rješava slične situacije.

Koja je razlika između NLP coachinga, treninga i mentoringa ?

Traži odgovore na pitanja gdje smo sada, gdje želimo da stignemo u budućnosti i kako stići do tamo. Cilj je da postignete kontrolu nad svojim životom i prihvatite odgovornost za sebe. Uvijek je usmjeren na postizanje progresa. U coachingu klijent daje odgovore, a coach postavlja

Na treningu vas trener vodi kroz proces postizanja željenog cilja. Kroz nastavu i podučavanje polaznici uče i vježbaju nove tehnike. Trening je rad sa grupom ljudi, dok trener ima obavezu da prenese znanje i vještine za koje su polaznici zainteresovani.
Mentor ima veliko iskustvo i znanje, koje prenosi klijentu,kako bi savladao oblast kojoj ga podučava. Mentoring je usmjeren ka određenim vještinama, znanjima ili iskustvima koji uključuju davanje savjeta i dijeljenje iskustva. U mentorstvu klijent postavlja pitanja, a mentor daje odgovore.v