NLP podrška za studente

14/15. marta 2018. godine održan je dvodnevni NLP Basic za studente, okviru Sporazuma o saradnji sa Ekonomskim fakultetom i redovnih NLP Network aktivnosti sa ciljem dodatne podrške i osnaživanja studenata. Dvodnevni interaktivni NLP Basic omogućava studentima da nauče, kako da unaprijede svoje vještine komunikacije, kako […]